YOMEDIA
NONE

Bài tập 25 trang 12 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 25 tr 12 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính:

a) \({(a + b + c)^2};\)

b) \({(a + b - c)^2};\)

c) \({(a - b - c)^2};\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài tập 25 này, các em có thể tự rút ra cho mình hằng đẳng thức về bình phương một tổng có 3 thừa số.

Câu a:

(a + b + c)2= [(a + b) + c]2 = (a + b)2 + 2(a + b)c + c2

                 = a2+ 2ab + b2 + 2ac + 2bc + c2

                 = a2 + b+ c2 + 2ab + 2bc + 2ac.

Câu b:

(a + b – c)2= [(a + b) – c]2 = (a + b)2 - 2(a + b)c + c2

                 = a2 + 2ab + b2 - 2ac - 2bc + c2

                 = a2 + b2 + c2 + 2ab - 2bc - 2ac.

Câu c:

(a – b –c)= [(a – b) – c]2 = (a – b)– 2(a – b)c + c2

                = a2 – 2ab + b2 – 2ac + 2bc + c2

                = a2 + b2 + c2 – 2ab + 2bc – 2ac.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 12 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF