RANDOM

Hỏi đáp về Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Đại số 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Toán 8 Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ , các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (1354 câu):

 • Nguyễn Tư Cách đây 1 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Trần Huy Cách đây 1 tháng

  Chuyển biểu thức sau về dạng hằng đẳng thức

  1) 9(y-1/2x)^2 + 2(y-1/2x)y+1/9.y^2

  2)  (2x+y-1/2.z)(2x+y+1/2.z)

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Trọng Đạt Cách đây 1 tháng

  -x²+4x-5 nhỏ hơn 0 với x thuộc z

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nham Thien Huong Cách đây 1 tháng

  a, A=4x2 - 12xy + 9y2

  b, B=(2x2+1)(1-2x2)

  c, C=x2y2+6xy3+9y4

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mun Zinn Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tình Tình Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mun Cụk Súk Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Trung Cách đây 2 tháng

  viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của 1 tổng hoặc 1 hiệu

  x+4 x +4

  x2 - x + \(1 \over 4\)

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vân Nguyễn Cách đây 2 tháng

  Tìm GTLN (GTNN) của các đa thức sau nếu có

  a) x^2+2x+2015

  b)x^2-4x+7

  c)-x^2-2x+17

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Qew Hadez Cách đây 2 tháng

  Thu gọn các biểu thức sau về hàng đẳng thức?

  A= 25x2 -20xy2+4y4    

  B= (3x-2). ( 2+3x )

  C=16+24xy3+9x2y6   

  D= (3x-y)2+2(y-2) (3x-y ) + (y-2)2

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Phú Cách đây 2 tháng

  Tìm Max

  C=-x2-2y2-2xy+2x-2y-15

  D=15-10x-10x^2+24xy-16y2

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • gnamj Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hoàng Minh Cách đây 2 tháng

  Bài 1 tìm GTNN

  B=x^2+y^2-xy+x-y

  C=x^2+y^2-xy-2x-3y

  Bài 2 tìm GTLN

  D=-2x^2-3y^2+3xy+5x-3y+4

  F=2-5x^2-y^2-4xy+2x+3y

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khanh Pham Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạnh Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ken Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Linh Khánh Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngọc Mình Thư Nguyễn Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thúy Cách đây 2 tháng

  +, Tìm GTNN của:

  B = 2x+ 5x + 7

  +, Tìm GTLN của:

  C = 6x - x2 -12

  D = -3x2 - x + 5

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Minh Hằng Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • oops nani Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • oops nani Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thương Em Vi Cách đây 2 tháng

  2x2+2y2+z2+2xy-2xz-2yz-2x-2y+z=0

  tìm x,y,z

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (1)
  8
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thủyy Cách đây 2 tháng

  Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

  N=-2y- 3y +5

  P=(2-x).(x+4)

  Câu 2: Cho a+b+c=0. Chứng minh a+ b+ c= 3abc

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)