ON
YOMEDIA

Lê Đào's Profile

Lê Đào

Lê Đào

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 28
Điểm 104
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (27)

  • Lê Đào: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Đào: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Đào: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Đào: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Đào: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Đào: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Đào: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Đào: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Đào: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Đào: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1