ADMIN 247(fake)'s Profile

ADMIN 247(fake)

ADMIN 247(fake)

23/06/2007

Năng khiếu TDTT Bến Tre

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 482
Điểm 2189
Kết bạn

Bạn bè (13)

Hoạt động gần đây (518)

Điểm thưởng gần đây (468)

  • ADMIN 247(fake): câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • ADMIN 247(fake): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • ADMIN 247(fake): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • ADMIN 247(fake): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • ADMIN 247(fake): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • ADMIN 247(fake): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • ADMIN 247(fake): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • ADMIN 247(fake): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • ADMIN 247(fake): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • ADMIN 247(fake): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần