YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 8 tr 10 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính:

a) \(\frac{3}{7}+\left ( \frac{-5}{2} \right )+\left ( \frac{-3}{5} \right )\).

b) \(\left ( \frac{-4}{3} \right )+\left ( \frac{-2}{5} \right )+\left (\frac{-3}{2} \right )\).

c) \(\frac{4}{5}-\left ( \frac{-2}{7} \right )-\frac{7}{10}\).

d) \(\frac{2}{3}-\left [ (\frac{-7}{4})-(\frac{1}{2}+\frac{3}{8}) \right ]\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Câu a:

  = .

Câu b:

   =   = .

Câu c:

  = .

Câu d:

  =.      

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF