ON
YOMEDIA

Nguyễn Bảo Châu's Profile

 Nguyễn Bảo Châu

Nguyễn Bảo Châu

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 13
Điểm 57
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (13)

  • Nguyễn Bảo Châu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Bảo Châu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Bảo Châu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Bảo Châu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Bảo Châu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Bảo Châu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Bảo Châu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Bảo Châu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Bảo Châu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Bảo Châu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1