YOMEDIA

Chứng minh 7/12 < A < 5/6 với A=1/1.2+1/3.4+1/5.6+...+1/99.100

\(\dfrac{x+4}{2000}+\dfrac{x+3}{2001}=\dfrac{x+2}{2002}+\dfrac{x+1}{2003}\)

1/* Chứng minh rằng:

\(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{3\times4}+\dfrac{1}{5\times6}+...\dfrac{1}{49\times50}=\dfrac{1}{26}+\dfrac{1}{27}+\dfrac{1}{28}+..+\dfrac{1}{50}\)

2/* Cho:

A=\(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{3\times4}+\dfrac{1}{5\times6}+.....+\dfrac{1}{99\times100}\). Chứng minh rằng:\(\dfrac{7}{12}< A>\dfrac{5}{6}\)

Các bn giúp mk những bài này nha!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • 2/ Ta có : \(A=\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{3\times4}+\dfrac{1}{5\times6}+....+\dfrac{1}{99\times100}\)

  \(=\left(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{3\times4}\right)+\left(\dfrac{1}{5\times6}+....+\dfrac{1}{99\times100}\right)\)

  \(=\dfrac{7}{12}+\left(\dfrac{1}{5\times6}+....+\dfrac{1}{99\times100}\right)>\dfrac{7}{12}\) (1)

  \(A=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+.....+\dfrac{1}{99}-\dfrac{1}{100}\)

  \(=\left(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+.....+\dfrac{1}{99}\right)-\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}+.....+\dfrac{1}{100}\right)\)

  \(=\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+....+\dfrac{1}{100}\right)-\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}+....+\dfrac{1}{100}\right)\times2\)

  \(=\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+....+\dfrac{1}{100}\right)-\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+....+\dfrac{1}{50}\right)\)

  \(=\dfrac{1}{51}+\dfrac{1}{52}+....+\dfrac{1}{100}\)

  Dãy số trên có : \(100-51+1=50\) số hạng.

  mà 50 chia hết cho 10 nên ta nhóm 10 số vào một nhóm.

  \(A=\left(\dfrac{1}{51}+...+\dfrac{1}{60}\right)+\left(\dfrac{1}{61}+...+\dfrac{1}{70}\right)+\left(\dfrac{1}{71}+...+\dfrac{1}{80}\right)+\left(\dfrac{1}{81}+...+\dfrac{1}{90}\right)+\left(\dfrac{1}{91}+...+\dfrac{1}{100}\right)\)

  \(< \dfrac{1}{50.10}+\dfrac{1}{60.10}+\dfrac{1}{70.10}+\dfrac{1}{80.10}+\dfrac{1}{90.10}=\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9}< \dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7.3}=\dfrac{167}{210}< \dfrac{175}{210}=\dfrac{5}{6}\)

  \(\Rightarrow A< \dfrac{5}{6}\) (2)

  Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\) đpcm

    bởi Âu Ninh Dược Na 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)