ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 13 trang 9 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 13 trang 9 SBT Toán 7 Tập 1

Điền số nguyên thích hợp vào ô trống:

\(\frac{1}{2} - \left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} \right) < ... < \frac{1}{{48}} - \left( {\frac{1}{{16}} - \frac{1}{6}} \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{2} - \left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} \right) < ... < \frac{1}{{48}} - \left( {\frac{1}{{16}} - \frac{1}{6}} \right)\\
\frac{6}{{12}} - \left( {\frac{4}{{12}} + \frac{3}{{12}}} \right) < ... < \frac{1}{{48}} - \left( {\frac{{13}}{{48}} - \frac{8}{{48}}} \right)\\
\frac{{ - 1}}{{12}} < 0 < \frac{1}{8}
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 9 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1