Tìm x biết căn (7-x)=x-1

bởi Lê Tấn Vũ 17/01/2019

Tìm x

\(\sqrt{7-x}=x-1\)

Câu trả lời (1)

 • \(\sqrt{7-x}\)= x - 1 (ĐKXĐ \(1\le x\le7\) )

  Bình phương cả 2 vế lên ta được:

  7 - x = (x - 1)^2

  <=> x^2 + 1 - 2x - (7 - x) = 0

  <=> x^2 + 1 - 2x - 7 + x = 0

  <=> x^2 - x - 6 = 0

  <=> x^2 - 1/2x - 1/2x + 1/4 - 25/4 = 0

  <=> (x - 1/2)^2 - 25/4 = 0

  <=> (x - 1/2)^2 = 25/4

  => x - 1/2 = 5/2 hoac x - 1/2 = -5/2

  => x = 3 hoac x = -2

  Vây x = 3 hoặc x = -2 thỏa mãn đề bài

  bởi Lê Thị Thu Uyên 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan