ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 11 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 11 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Viết số hữu tỉ \(\frac{{ - 7}}{{20}}\) dưới các dạng sau đây

a) Tích của hai số hữu tỉ 

b) Thương của hai số hữu tỉ 

c) Tổng của một số hữu tỉ dương và một số hữu tỉ âm

d) Tổng của hai số hữu tỉ âm trong đó có một số là \(\frac{{ - 1}}{{5}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
a)\frac{{ - 7}}{{20}} = \frac{7}{{10}}.\frac{{ - 1}}{2}\\
b)\frac{{ - 7}}{{20}} = \frac{7}{{10}}:2\\
c)\frac{{ - 7}}{{20}} = \frac{{ - 2}}{5} + \frac{1}{{20}}\\
d)\frac{{ - 7}}{{20}} = \frac{{ - 1}}{5} + \frac{{ - 3}}{{20}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)