ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 56 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 2

Bài 56 (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

Cho đa thức :

               \(f\left(x\right)=-15x^3+5x^4-4x^2+8x^2-9x^3-x^4+15-7x^3\)

a) Thu gọn đa thức trên

b) Tính \(f\left(1\right);f\left(-1\right)\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) f(x) = -15x3+5x4-4x2+8x2-9x3-x4+15-7x3

  = (5x4-x4)-(15x3+9x3+7x3)+(8x2-4x2)+15

  = 4x4-31x3+4x2+15

  b) f(1)= 4.14-31.13+4.12+15 = -8

  f(-1) = 4.(-1)4-31.(-1)3+4.(-1)2+15 = 54

    bởi Đỗ Văn Xuân 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1