Bài 56 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 2

bởi Bo bo 18/01/2019
Bài 56 (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

Cho đa thức :

               \(f\left(x\right)=-15x^3+5x^4-4x^2+8x^2-9x^3-x^4+15-7x^3\)

a) Thu gọn đa thức trên

b) Tính \(f\left(1\right);f\left(-1\right)\)

Câu trả lời (1)

 • a) f(x) = -15x3+5x4-4x2+8x2-9x3-x4+15-7x3

  = (5x4-x4)-(15x3+9x3+7x3)+(8x2-4x2)+15

  = 4x4-31x3+4x2+15

  b) f(1)= 4.14-31.13+4.12+15 = -8

  f(-1) = 4.(-1)4-31.(-1)3+4.(-1)2+15 = 54

  bởi Đỗ Văn Xuân 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan