Tìm số nguyên x sao cho. (x^2-1)(x^2-4)(x^2-7)(x^2-10)

bởi Lan Anh 17/01/2019

Tìm số nguyên x sao cho:

(x2-1)(x2-4)(x2-7)(x2-10)<0

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  \(\left(x^2-1\right)\left(x^2-4\right)\left(x^2-7\right)\left(x^2-10\right)\) là một số âm

  Nên phải có \(1\) số âm hoặc \(3\) số âm

  \(x^2-10< x^2-7< x^2-4< x^2-10\)

  \(\Rightarrow\) Ta xét \(2\) trường hợp:

  Trường hợp \(1\): Có \(1\) số âm:

  \(x^2-10< x^2-7\Rightarrow x^2-10< 0< x^2-7\)

  \(\Rightarrow7< x^2< 10\Rightarrow x^2=9\left(x\in Z\right)\Rightarrow x=\pm3\)

  Trường hợp \(2\): Có \(3\) số âm:

  \(x^2-4< 0< x^2-1\Rightarrow1< x^2< 4\)

  Do \(x\in Z\) nên không tồn tại \(x\)

  Vậy \(x=\pm3\)

  bởi Hoàng Hảo 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan