Tìm x biết -3x=|x-2|

bởi thu phương 18/01/2019

Chỉ cahs lm giùm mik luôn nha mấy pn

Biết -3x=\(\left|x-2\right|\). Vậy x=

Nhanh nhanh nha

Câu trả lời (1)

  • \(\left|x-2\right|=-3x\)

    \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2=-3x\\2-x=-3x\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2=4x\\2=-2x\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2}\\x=-1\end{matrix}\right.\)

    Vậy \(x=\dfrac{1}{2};x=-1\)

    bởi nguyen thu hoai 18/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan