ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 3 tr 76 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp chập k của n phần tử và một tổ hợp chập k của n phần tử.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Đặc điểm khá nhau quan trọng nhất trong hai định nghĩa chỉnh hợp và tổ hợp chập k của n phần tử đó là: đối với chỉnh hợp chập k của n phần tử, k phần tử lấy ra từ n phần tử có yêu cầu sắp thứ tự còn đối với tổ hợp thì không.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1