ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 11 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 11 tr 77 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Năm người được xếp ngồi vào quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách xếp là:

A. 50                       B. 100                    C. 120                 D. 24

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 11

 
 

Số cách xếp 5 người quanh một chiếc bàn tròn gồm 5 ghế chính là số hoán vị của 5 phần tử. Do đó số cách xếp là: 5! = 120.

Vậy phương án đúng là phương án (C).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 11 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1