YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập nên bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Để lập số chẵn có 3 chữ số \(\overline {abc} \), đầu tiên ta lấy chữ số c trong tập {2,4}. Có hai cách chọn chữ số c.

Sau đó ta chọn chữ số b trong tập {1,2,3,4,5}. Có 4 cách chọn chữ số b.

Cuối cùng, ta chọn số a trong tập {1,2,3,4,5}∖{c,b}. Có 3 cách chọn chữ số a.

Vậy theo qui tắc nhân, ta có 2.4.3 = 24 số chẵn thỏa mãn điều kiện đầu bài.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON