ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 15 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 15 tr 77 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

A. \(\frac{4}{16}\)            B. \(\frac{2}{16}\)        C. \(\frac{1}{16}\)            D. \(\frac{6}{16}\)

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 15

 
 

Không gian mẫu \(\Omega\) có 16 phần tử, đó là:

(S,S,S,S); (S,S,S,N); (S,S,N,S); (S,N,S,S); (N,S,S,S)

(S,S,N,N); (S,N,S,N); (N,S,N,S); (N,N,S,S); (S,N,N,S)

(N,S,S,N); (N,N,N,S); (N,N,S,N); (N,S,N,N); (S,N,N,N);(N,N,N,N) (Với kí hiệu N là xuất hiện mặt ngửa, S là xuất hiện mặt sấp).

A: "Cả 4 lần xuất hiện mặt sấp". Từ đây ta suy ra: n(A) = 1.

Vì vậy \(P(A)=\frac{1}{16}\), phương án (C) là phương án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 15 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1