ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC

Số ca cấp cứu ở một bệnh viện vào tối thứ bảy là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

Biết rằng, nếu có hơn 2 ca cấp cứu thì phải tăng cường thêm bác sĩ trực .

a. Tính xác suất để phải tăng cường thêm bác sĩ trực vào tối thứ bảy.

b. Tính xác suất để có ít nhất một ca cấp cứu vào tối thứ bảy.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Gọi A là biến cố “Phải tăng bác sĩ trực”. Từ điều kiện của bài ra, ta có:

P(A) = P(X > 2) = P(X = 3)+P(X = 4)+P(X = 5) = 0,2+0,1+0,05 = 0,35

b) P(X > 0) = 1−P(X = 0) = 1−0,15 = 0,85.

 

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1