ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11

Giải bài 2.63 tr 87 SBT Toán 11

Một phòng làm việc có 2 máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong ngày của 2 máy này tương ứng là 75% và 85%. Xác suất để 2 máy tính cùng hoạt động tốt trong ngày là :

A. 0,5375                B. 0,6375

C. 0,7375                D. 0,8375

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi A là biến cố máy tính thứ nhất hoạt động tốt khi đó P(A) = 0.75

Gọi B là biến cố máy tính thứ hai hoạt động tốt khi đó P(B) = 0,85

Do A và B là hai biến cố độc lập nên xác suất để hai máy tính cùng hoạt động tốt là 

\(P(A.B) = P(A).P(B) = 0,75 \times 0,85 = 0,6375\)

Đáp án: B.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1