YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC

Có hai hòm, mỗi hòm chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hòm một tấm thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên hai tấm thẻ rút ra không nhỏ hơn 3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Không gian mẫu: \(\Omega  = \left\{ {\left( {x;y} \right)|1 \le x,y \le 5;x,y \in {N^*}} \right\}\), trong đó x và y theo thứ tự là số ghi trên thẻ rút ở hòm thứ nhất và hòm thứ hai.

Ta có |Ω| = 5.5 = 25.

Gọi A là biến cố có “Tổng số ghi trên hai tấm thẻ được rút ra từ 3 trở lên”

Khi đó \(\overline A \) là biến cố “Tổng số ghi trên hai tấm thẻ được rút ra nhỏ hơn 3”

Ta có \({\Omega _{\overline A }} = \left\{ {\left( {1;1} \right)} \right\}\) nên \(\left| {{\Omega _{\overline A }}} \right| = 1\)

Vậy \(P\left( A \right) = 1 - P\left( {\overline A } \right) \)

\(= 1 - \frac{{\left| {{\Omega _{\overline A }}} \right|}}{{\left| \Omega  \right|}} = 1 - \frac{1}{{25}} = 0,96\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON