ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.64 trang 87 SBT Toán 11

Giải bài 2.64 tr 87 SBT Toán 11

Một phòng làm việc có 2 máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong ngày của 2 máy này tương ứng là 75% và 85%. Xác suất để có đúng một máy hoạt động không tốt trong ngày là :

A. 0,325

B. 0,425

C. 0,525

D. 0,625

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Xác suất để máy tính thứ nhất hoạt động tốt khi đó 0.75, hoạt động không tốt là 0,25.

Xác suất để máy tính thứ hai hoạt động tốt khi đó 0,85, hoạt động không tốt là 0,15.

Một máy tính hoạt động không tốt trong ngày khi hoặc máy thứ nhất hoạt động không tốt máy thứ hai hoạt động tốt hoặc ngược lại.

Nên xác suất để một máy hoạt động không tốt trong ngày là 0,25×0,85+0,75×0,15 = 0,325.

Đáp án: A.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.64 trang 87 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1