RANDOM
VIDEO

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong bài tập 44 (tính chính xác đến hàng phần trăm).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: X = {0, 1, 2, 3}

Bảng phân bố xác suất của X là:

\(E\left( X \right) = {x_1}{p_1} + {x_2}{p_2} + {x_3}{p_3} + {x_4}{p_4} \)

\(= 0.\frac{1}{8} + 1.\frac{3}{8} + 2.\frac{3}{8} + 3.\frac{1}{8} = 1,5\)

Phương sai của X là:

\(\begin{array}{l}
V\left( X \right) = {\left( {{x_1} - 1,5} \right)^2}{p_1} + {\left( {{x_2} - 1,5} \right)^2}{p_2}\\
 + {\left( {{x_3} - 1,5} \right)^2}{p_3} + {\left( {{x_4} - 1,5} \right)^2}{p_4} = 0,75
\end{array}\)

Độ lệch chuẩn của X là: 

\(\sigma \left( X \right) = \sqrt {V\left( X \right)}  \approx 0,87\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1