YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong bài tập 44 (tính chính xác đến hàng phần trăm).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: X = {0, 1, 2, 3}

Bảng phân bố xác suất của X là:

\(E\left( X \right) = {x_1}{p_1} + {x_2}{p_2} + {x_3}{p_3} + {x_4}{p_4} \)

\(= 0.\frac{1}{8} + 1.\frac{3}{8} + 2.\frac{3}{8} + 3.\frac{1}{8} = 1,5\)

Phương sai của X là:

\(\begin{array}{l}
V\left( X \right) = {\left( {{x_1} - 1,5} \right)^2}{p_1} + {\left( {{x_2} - 1,5} \right)^2}{p_2}\\
 + {\left( {{x_3} - 1,5} \right)^2}{p_3} + {\left( {{x_4} - 1,5} \right)^2}{p_4} = 0,75
\end{array}\)

Độ lệch chuẩn của X là: 

\(\sigma \left( X \right) = \sqrt {V\left( X \right)}  \approx 0,87\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF