YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC

Chọn ngẫu nhiên 3 đứa trẻ từ một nhóm trẻ gồm 6 trai và 4 gái. Gọi X là số bé gái trong số 3 đứa trẻ được chọn. Lập bảng phân bố xác suất của X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có X = {0, 1, 2, 3}

Xác suất để không có bé gái nào là: 

\(P\left( {X = 0} \right) = \frac{{C_6^3}}{{C_{10}^3}} = \frac{1}{6}\)

Xác suất để có 1 bé gái là:

\(P\left( {X = 1} \right) = \frac{{C_4^1.C_6^2}}{{C_{10}^3}} = \frac{1}{2}\)

Xác suất để có 2 bé gái là:

\(P\left( {X = 2} \right) = \frac{{C_4^2.C_6^1}}{{C_{10}^3}} = \frac{3}{{10}}\)

Xác suất để có 3 bé gái là:

\(P\left( {X = 3} \right) = \frac{{C_4^3}}{{C_{10}^3}} = \frac{1}{{30}}\)

Vậy bảng phân bố xác suất là:

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON