YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên bé hơn 1000. Tính xác suất để số đó :

a. Chia hết cho 3

b. Chia hết cho 5

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Các số chia hết cho 3 có dạng m = 3k, ta có 0 ≤ 3k ≤ 999 ⇔ 0 ≤ k ≤ 333. Vậy có 334 số tự nhiên chia hết cho 3 và bé hơn 1000. Do đó xác suất để số chia hết cho 3 là \(P = \frac{{334}}{{1000}} = 0,334\)

b) Các số chia hết cho 5 có dạng n = 5k, ta có 0 ≤ 5k ≤ 1000 ⇔ 0 ≤ k ≤ 200.

Vậy có 200 số tự nhiên chia hết cho 5 và bé hơn 1000.

Do đó \(P = \frac{{200}}{{1000}} = 0,2\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON