ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 4 tr 76 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số được tạo thành từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sao cho:

a) Các chữ số có thể giống nhau

b) Các chữ số khác nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Câu a: 

Gọi số chẵn có 4 chữ số được tạo thành từ các số đã cho có dạng \(\overline{abcd}.\)

Rõ ràng có 4 cách chọn số d, 7 cách chọn c, 7 cách chọn b và 6 cách chọn a. Theo quy tắc nhân có cả thay: 4.7.76=1176.

Câu b:

Gọi số chẵn thoả mãn yêu cầu là \(\overline{abcd}.\) Ta chia thành hai trường hợp sau:

* Trường hợp 1: Số chẵn đó có chữ số hàng nghìn là chẵn và khác 0, có 3 cách chọn số a, 3 cách chọn số d, 5 cách chọn số c, 4 cách chọn số c, 4 cách chịn số b do đó có 3.3.4.5=180 số.

* Trường hợp 2: Số chẵn có chữ số hàng nghìn là số lẻ: có 3 cách chọn số a, có 3 cách chọn đô d, 5 cách chọn số c, 4 cách chọn số b, do đó 3.4.5.4=240 số.

Vậy có tổng cộng là 180 + 240 = 420 số

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1