ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.58 trang 86 SBT Toán 11

Giải bài 2.58 tr 86 SBT Toán 11

Có bao nhiêu cách xếp 7 người vào hai dãy ghế sao cho dãy ghế đầu có 4 người và dãy sau có 3 người?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn 4 người để xếp vào 4 ghế ở dãy đầu có \(A_7^4\) cách. Còn lại 3 người xếp vào 3 ghế ở dãy sau: có 3! cách.

Vậy có tất cả \(A_7^4.3! = 5040\) cách xếp.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.58 trang 86 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1