YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC

Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,60,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số (không phải nhất thiết khác nhau) ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Để lập một số chẵn có ba chữ số \(\overline {abc} \) từ các chữ số cho ta có thể chọn chữ số a trong tập {1,2,3,4,5,6}, chữ số b trong tập {0,1,2,3,4,5,6} và chữ số c trong tập {0,2,4,6}. Như vậy chữ số a có 6 cách chọn, chữ số b có 7 cách chọn và chữ số c có 4 cách chọn. Theo qui tắc nhân, ta có 6.7.4 = 168 cách lập một số thỏa mãn đề bài.  

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON