ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 14 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 14 tr 77 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Gieo ba con xúc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

A. \(\frac{12}{216}\)              B. \(\frac{1}{216}\)            C. \(\frac{6}{216}\)                 D. \(\frac{3}{216}\)

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 14

 
 

Không gian mẫu có 216 phần tử \(\Omega =\left \{ (i,j,k) \setminus i,j,k \in \mathbb{Z}, 2\leq i,j,k \leq 6 \right \}\)

Biến cố A: "Số chấm xuất hiện trên 3 con là như nhau" được viết là: 

\(A=\left \{ (1,1,1) ;(2,2,2) ;(3,3,3) ;(4,4,4) (5,5,5) ;(6,6,6) \right \}\)

\(\Rightarrow n(A)=6\)

Do đó \(P(A)=\frac{6}{216}\), nên phương án (C) là đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 14 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1