YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC

Số đơn đặt hàng đến trong một ngày ở một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

a. Tính xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn [1 ; 4].

b. Tính xác suất để có ít nhất 4 đơn đặt hàng đến công ty đó trong một ngày.

c. Tính số đơn đặt hàng trung bình đến công ty đó trong một ngày.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn [1 ; 4] là:

P(1 ≤ X ≤ 4) = P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+P(X=4) = 0,2+0,4+0,1+0,1 = 0,8

b) Ta có P(X ≥ 4) = P(X=4)+P(X=5) = 0,1+0,1 = 0,2

c) Số đơn đặt hàng trung bình đến công ty trong 1 ngày là kỳ vọng của X.

E(X) = 0.0,1+1.0,2+2.0,4+3.0,1+4.0,1+5.0,1 = 2,2

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON