YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

a. Tính P(2 < X < 7)

b. Tính P(X > 5)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có:

P(2 < X < 7) = P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)+P(X=6) = 0,14+0,18+0,25+0,15 = 0,72

b) P(X > 5) = P(X=6)+P(X=7)+P(X=8)+P(X=9) = 0,15+0,07+0,04+0,01 = 0,27

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON