YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC

Số lỗi đánh máy trên một trang sách là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

Tính xác suất để:

a. Trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi;

b. Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Xác suất để trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi là:

P(X ≤ 4) = 1−P(X=5)=1−0,1 = 0,9

b) Xác suất để trên trang sách có ít nhất 2 lỗi là:

P(X ≥ 2) = 1−P(X=0)−P(X=1) = 1−0,01−0,09 = 0,9.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON