YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 65 SGK Sinh học 12

Giải bài 6 tr 65 sách GK Sinh lớp 12

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Dự đoán xem có bao nhiêu NST có thể được dự đoán ở:

A. Thể một                         C. Thể ba                       E. Thể bốn

B. Thể ba kép                     D. Thể không

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Theo đề ra, 2n = 10 ⇒ n = 5.

Câu a: Số lượng NST ở thể 1 là 2n - 1 → (2 X 5) - 1 = 9.

Câu b: Số lượng NST ở thể 3 là 2n + 1 → (2 X 5) + 1 = 11.

Câu c: Số lượng NST ở thể 4 là 2n + 2 → (2 X 5) + 2 = 12.

Câu d: Số lượng NST ở thể 3 kép là 2n + 1 + 1 → (2 X 5) + 1 + 1 = 12.

Câu e: Số lượng NST ở thể không là 2n - 2 → (2 X 5) - 2 = 8.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 65 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF