ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 64 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 64 sách GK Sinh lớp 12

Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau:

Val : GUU; Trp : UGG; Lys : AAG; Pro : XXA

a) Bao nhiêu côđon cần cho việc đặt các axit amin này vào mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng hợp đó?

b) Viết trình tự các nuclêôtit tương ứng trên mARN?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Đoạn pôlipeptit: ....... Val-Trp-Lys-Pro... trong đó: Val : GUU; Trp : UGG; Lys : AAG; Pro : XXA

a) Bốn côđon cần cho việc đặt các axit amin Val-Trp-Lys-Pro vào chuỗi pôlipeptit được tổng hợp.

b) Trình tự các ri bô nuclêôtit trên mạch mARN là GUU AXA AAA XXU.

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 64 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1