ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 64 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 64 sách GK Sinh lớp 12

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3 TATGGGXATGTAATGGGX 5

a) Hãy xác định trình tự nuclêôtit của:

- Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch nói trên.

- mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

b) Có bao nhiêu côđon trong mARN?

c) Liệt kê các bộ ba đối mã với mỗi các côđon đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Ta có: Mạch khuôn (mạch gốc) của gen 3' TATGGGXATGTAATGGGX ... 5'

Câu a:

Mạch bổ sung: 5’ ATAXXXGTAXATTAXXXG ... 3’

mARN: 5' AUAXXXGUAXAUUAXXXG ...3’

Câu b:

Có \(\frac{18}{3} = 6\) côđon trên mARN.

Câu c:

Các bộ ba đối mã của tARN đối với mỗi côđon: UAU, GGG, XAU, GUA, AUG, GGX.

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 64 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1