YOMEDIA
ZUNIA12

Gen có klượng 504.103 đvC và G=20% .Mạch thứ nhất của gen có 126 Nucleotit loại T và 5% N loại X. Khi gen phiên mã đã tạo ra 1 phân tử mARN có U = 15% .

1. Tính số Nucleotit  mỗi loại của gen ?

2. Tính số Nucleotit  mỗi loại mạch thứ hai của gen?  

3. Tính tỉ lệ % rN mỗi loại A, U, G, X của mARN?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1) Số nuclêôtit của gen: N = 504000 : 300 đvC = 1680 (nu)

    Số nuclêôtit mỗi loại của gen: G=X= 1680 x 20% = 336(nu); A = T = 1680 x 30 % = 504(nu)

  2) Số nuclêôtit mỗi loại của mạch thứ hai:

  A2 = T1 = 126 (nu); T2= A1 = A – A2 =  504 – 126 = 378 (nu)

  G2= X1 = 5 % x 840 = 42 (nu ) ; X2 = G1 = X – X1 = 336 – 42 = 294 (nu )

  3) Tỉ lệ % mỗi loại nuclêôtit trên từng mạch của gen là :

     G2= X1 = 5 % ;  X2 = G1 = ( 294 x 100%) : 840 = 35 %

     A2 = T1 = (126 x 100%) : 840 = 15 %; T2= A1 = (378 x 100%) : 840 = 45 %

  mARN có U = 15% ; chứng tỏ pt mARN này được phiên mã từ mạch 2 của gen.

     Vậy: tỉ lệ % rN mỗi loại A, U, G, X của mARN là:

        rU =  A= 15 %; rA = T= 45 % ;  rG = X2 = 35 %; rX = G2= 5 %

    bởi Nguyễn Hoài Thương 28/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON