YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 7: Khi tiến hành giao phấn giữa 2 cây P người ta thu được các cây F1 có KH giống nhau.

Bài 7: Khi tiến hành giao phấn giữa 2 cây P người ta thu được các cây F1 có KH giống nhau. Cho F1
tự thụ phấn, F2 có tổng số 1920 cây, trong đó có 1080 cây có lá dài, quăn. Biết mỗi gen nằm trên 1
NST quy định một tính trạng và không xuất hiện tính trạng trung gian.
1. Xác định KG, KH của P, F1 và số lượng cây cho mỗi KH thu được ở F2.
2. Cho F1 nói trên giao phấn với 2 cây khác và đều thu được ở mỗi phép lai có 760 cây, trong đó có
95 cây có lá ngắn, thẳng. Xác định số lượng cây của mỗi KH thu được từ mỗi phép lai của F1
trên.

Bài 9: Cho hai thứ lúa thuần chủng là hạt tròn, chín muộn và hạt dài, chín sớm giao phấn với nhau được F1. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được tổng số 13200 cây, trong đó có 825 cây hạt dài, chín muộn.

  1. Lập sơ đồ lai để qua đó xác định số cây cho mỗi KH ở F2
  2. Nếu cho F1 lai phân tích và thu được thế hệ lai có 5000 cây thì số lượng cây xuất hiện ở mỗi KH ở thế hệ lai là bao nhiêu. Biết mỗi gen nằm trên 1 NST và quy định 1 tính trạng.

Bài 10: Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tùy điều kiện về dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.

  1. Tìm số ong thợ con và số ong đực con.
  2. Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?
  3. Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF