YOMEDIA
ZUNIA12

Giải câu 2: Một gen có tổng số 2400 Nucleotit và adenin (A) chiếm 30%. Gen bị đột biến điểm làm giảm 3 liên kết Hidro. Hãy xác định số nucleotit mỗi loại của gen đột biến?

Câu 3: một loài thực vật vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định quả to trội hoàn toàn so với B quy định quả nhỏ; Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Thực hiện phép lai P: AB/ab x AB/ab. Biết không xảy ra đột biến và không xảy ra hoán vị gen. F1 có kết quả phân li kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

Câu 2: Một gen có tổng số 2400 Nucleotit và adenin (A) chiếm 30%. Gen bị đột biến điểm làm giảm 3 liên kết Hidro. Hãy xác định số nucleotit mỗi loại của gen đột biến

Cau 1: Gen M có chiều dài là 5100 Agstrong và có 30% số nucleotit loại A. Gen M biến điểm thành gen m có số liên kết hydro giảm 1 liên kết. Xác định số lượng từng loại nu có trong gen m?

 

 

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gen khi chưa bị đột biến:

  Theo NTBS, ta có : A +G = 50% => G = 20%
  A=T = 30%.2400 = 720 (Nu)

  G=X = 20%.2400 = 480 (Nu)

  Do đột biến làm giảm đi 3lk Hidro => mất 1 cặp G-X

  Số Nu mỗi loại của gen đột biến là :
  A=T = 720 (Nu)

  G=X= 480-1 = 479 (Nu)

    bởi Nguyễn Cảnh Nhật 02/12/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON