YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.1 trang 5 SBT Hóa học 9

Bài tập 3.1 trang 5 SBT Hóa học 9

Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Mg, Fe2O3, Cu(OH)2, Ag

B. Fe, MgO, Zn(OH)2, Na2SO4

C. CuO, Al, Fe(OH)3, CaCO3

D. Zn, BaO, Mg(OH)2, SO2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.1

HCl không phản ứng với Ag, Na2SO4 và SO2

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 5 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF