Tính khối lượng dung dịch axit đã lấy

bởi Lê Minh Hải 27/04/2019

Hoà tan 4g CuO vào dung dịch Axit Sunfuaric 19,6% lấy dư thì sau phản ứng thu được dung dịch trong đó nồng độ muối là 10%.Tính khối lượng dung dịch axit đã lấy

Giúp mình giải bài này với

Câu trả lời (1)

 • CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O

  nCuO=\(\dfrac{4}{80}=0,05\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  nCuSO4=nCuO=0,05(mol)

  mCuSO4=160.0,05=8(g)

  Gọi a là khối lượng dd Axit

  Ta có:

  \(\dfrac{8}{4+a}.100\%=10\%\)

  =>a=76

  bởi Vladimir Teemo 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan