ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.5 trang 6 SBT Hóa học 9

Bài tập 3.5 trang 6 SBT Hóa học 9

Hãy tìm công thức hoá học của những axit có thành phần khối lượng như sau :

a) H: 2,1% ; N: 29,8% ; O: 68,1%.

b) H: 2,4% ; S : 39,1% ; O: 58,5%.

c) H: 3,7% ; P: 37,8% ; O: 58,5%.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.5

 
 

Đặt công thức hoá học của axit là HxNyOz. Ta có:

x : y : z = 2,1 : 2,1 : 4,2 = 1 : 1 : 2

Công thức hoá học của axit là HNO2 (axit nitrơ).

Giải tương tự, ta có:

b) H2SO3 (axit sunfurơ) 

c) H3PO3 (axit photphorơ)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.5 trang 6 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1