Xác định R tính a và V H2 sinh ra ở đktc

bởi thu hảo 25/04/2019

Để trung hòa vừa đủ 200g dd H2SO4 9,8% cần dùng 200ml dd nạn

a) Tính CM của dd NaOH

b) Cũng 200g dd H2SO4 trên hòa tan vừa đủ 11,2g 1 k loại R tạo dd A và khí H2. Cô cạn dd A thu đc a gam muối RSO4 x/đ R tính a và V H2 sinh ra ở đktc

Câu trả lời (1)

 • n H2So4 = 200x9.8%/98=0.2

  2NaOH+H2SO4-> Na2So4+2 H2o

  nNaoh = 2 n H2so4=0.4

  -> CM Naoh= 0.4/0.2 = 2M

  R + H2SO4-> RSO4 + H2

  nR = nH2SO4= 0.2

  --> R=11,2/0,2= 56 -> R là Fe

  nFeSo4=0.2 -> a =0.2 (56+32+16x4)

  nH2=nR=0.2-> V = 0.2x22.4

  bởi Nguyễn Tường 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan