YOMEDIA

Tìm khối lượng dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

bởi Đan Nguyên 24/04/2019

Để trung hòa một lượng dung dịch có chứa 189g HNO3. Đầu tiên dùng dung dịch có chứa 112g KOH. Sau đó lại dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 25% để trung hòa hết axit
a, viết pthh
b, tìm khối lượng dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nno3=\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{189}{63}=3\left(mol\right)\)

  nkoh=\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{112}{56}=2\left(mol\right)\)

  pthh: HNO3 + KOH \(\rightarrow\) HNO3 + H2O 1.

  2HNO3 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) Ba(NO3)2 + 2H2O 2.

  Theo pthh 1 : nno3 =nkoh=2(mol)

  \(n_{hno3dư_{ }}=1\left(mol\right)\)

  Theo pthh 2 : nba(oh)2=nhno3=1(mol)

  \(\Rightarrow m_{ba\left(ọh\right)_{2_{ }}=n.M=1.171=171\left(g\right)}\)

  \(\Rightarrow m_{ddBa\left(oh\right)_2}=\dfrac{m_{ct}.100\%}{C\%}=\dfrac{117.100\%}{25}=468\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Trần Trúc Viên 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA