ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm khối lượng dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

Để trung hòa một lượng dung dịch có chứa 189g HNO3. Đầu tiên dùng dung dịch có chứa 112g KOH. Sau đó lại dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 25% để trung hòa hết axit
a, viết pthh
b, tìm khối lượng dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • nno3=\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{189}{63}=3\left(mol\right)\)

  nkoh=\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{112}{56}=2\left(mol\right)\)

  pthh: HNO3 + KOH \(\rightarrow\) HNO3 + H2O 1.

  2HNO3 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) Ba(NO3)2 + 2H2O 2.

  Theo pthh 1 : nno3 =nkoh=2(mol)

  \(n_{hno3dư_{ }}=1\left(mol\right)\)

  Theo pthh 2 : nba(oh)2=nhno3=1(mol)

  \(\Rightarrow m_{ba\left(ọh\right)_{2_{ }}=n.M=1.171=171\left(g\right)}\)

  \(\Rightarrow m_{ddBa\left(oh\right)_2}=\dfrac{m_{ct}.100\%}{C\%}=\dfrac{117.100\%}{25}=468\left(g\right)\)

    bởi Nguyễn Trần Trúc Viên 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1