Cân bằng pt Fe2O3 + HNO3 + HCl

bởi Hong Van 23/04/2019

Fe2O3 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O

CrI3 + Cl2 + KOH → K2CrO4 + KIO4 + HCl + H2O

Câu trả lời (1)

 • Fe2O3 + 2HNO3 + 6HCl ➝ 2 FeCl3 + H2SO4 + 2NO +3 H2O

  3FexOy + (12x-2y)HNO3 ➝ 3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + (6x-y)H2O

  (5x-2y) Fe3O4 +(46x-18y)HNO3➝ (15x-6y)Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y) H2O

  2FexOy+(6x-2y)H2SO4 ➝ xFe2(SO4)3 + (3x-2y) SO2+ (6x-2y)H20

  27Cl2 + 64KOH + 2CrI3 32H2O + 54KCl + 2K2CrO4 + 6KIO4

  bởi Hươngg Vũ 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan