ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính a và m

Hòa tan hoàn toàn m gam hh X gồm cu và fe3o4 trong 500ml dd h2so4 nồng độ a M thu dc dd y. Cho dd y td vừa đủ vs dd NaOH thu 52 gam kết tủa. Tính a và m cảm ơn mọi ng trc hihi
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số mol Fe3O4, Cu lần lươt là x và y.

  PTHH:

  Fe3O4 + 4H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

  Cu + Fe2(SO4)3 \(\rightarrow\)CuSO4 + FeSO4

  TH1: Duy dịch Y chứa các muối FeSO4 và CuSO4

  (Toàn bộ muối Fe2(SO4)3 đã tác dụng hết với Cu)

  PTHH:

  Fe3O4 + 4H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

  x................4x................x...................x

  Cu + Fe2(SO4)3 \(\rightarrow\)CuSO4 + 2FeSO4

  y..............y................y..............2y

  Vì Cu pứ vừa đủ với muối Fe2(SO4)3, suy ra x=y

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{FeSO4}=x+2x=3x\\n_{CuSO4}=x\end{matrix}\right.\)

  FeSO4 + 2NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)2\(\downarrow\) + Na2SO4

  3x.............6x..............3x

  CuSO4 + 2NaOH \(\rightarrow\) Cu(OH)2\(\downarrow\) + Na2SO4

  x................2x.................x

  \(\Rightarrow52=3x.90+x.98\Leftrightarrow x\approx0,1413mol\)

  (em tự tính nốt các giá trị a và m nhé)

  TH2: Duy dịch Y chứa các muối FeSO4, CuSO4 và Fe2(SO4)3 dư.

  (Không đủ dữ kiện giải)

    bởi Hoàngg Thơ 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1