Xác định tên kim loại M, N và thành phần khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

bởi bach dang 23/04/2019

Cho 3,59g một hỗn hợp gồm 2 kim loại M, N đều có hóa trị II, tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 1,12 lít khí, đồng thời khối lượn hỗn hợp giảm 2g. Hòa tan chất rắn còn lại bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được 0,56 lít khí SO2. Xác định tên kim loại M, N và thành phần khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Cho biết các khí đo ở đktc

Câu trả lời (1)

 • Sau khi cho tác dụng với H2SO4 loãng dư, Khối lượng hỗn hợp giảm 2 gam => 2 gam kim loại đã phản ứng, còn lại 1,59 gam chất rắn không tan.

  Gỉa sử M đứng trước N trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

  \(M\left(0,05\right)+H_2SO_{4\left(loang\right)}\rightarrow MSO_4+H_2\left(0,05\right)\)

  \(\Rightarrow M_M=\dfrac{2}{0,05}=40\left(\dfrac{g}{mol}\right)\Rightarrow Ca\)

  \(N\left(0,025\right)+2H_2SO_{4\left(dac,nong\right)}\rightarrow NSO_4+SO_2\left(0,025\right)+2H_2O\)

  (vơi SO2 là sản phẩm khử duy nhất)

  \(\Rightarrow M_N=\dfrac{1,59}{0,025}\approx64\left(\dfrac{g}{mol}\right)\Rightarrow Cu\)

  bởi Thích Nguyễn 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan