AMBIENT

Tính thể tích H2SO4 90% (D = 1,8g/ml) tối thiểu cần dùng để hòa tan hết lượng chất rắn trên

bởi Lê Thánh Tông 24/04/2019

Cho 150g dung dịch HCl 14,6% phản ứng hoàn toàn với Al.

a) Tính khối lượng Al tham gia phản ứng và thể tích khí H2 sinh ra (đktc).

b) Nếu ban đầu người ta cho 10,8g Al vào 150g dung dịch HCl 14,6% thì sau phản ứng thu được m (g) chất rắn không tan. Lọc lấy phần chất rắn không tan này hòa tan trong H2SO4 đặc nóng. Tính thể tích H2SO4 90% (D = 1,8g/ml) tối thiểu cần dùng để hòa tan hết lượng chất rắn trên.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 (1)

  nHCl=0,6(mol)

  Từ 1:

  nAl=\(\dfrac{1}{3}\)nHCl=0,2(mol)

  nH2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=0,3(mol)

  mAl=27.0,2=5,4(mol)

  VH2=22,4.0,3=6,72(lít)

  b;

  2Al + 6H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (2)

  mAl dư=10,8-5,4=5,4(g)

  Từ 2:

  nH2SO4=3nAl=0,6(mol)

  mH2SO4=98.0,6=58,8(g)

  mdd H2SO4=58,8:90%=65,3(g)

  V=65,3.1,8=117,6(ml)

  bởi Lê Minh Hiếu 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>