AMBIENT

Tính thể tích dung dịch Ba(oh)2 0,2m

bởi Lê Tấn Vũ 26/04/2019

Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ba(OH)2 + 2HCl \(\rightarrow\)BaCl2 + 2H2O (1)

  Ba(OH)2 + H2SO4 \(\rightarrow\)BaSO4 + 2H2O (2)

  nHCl=0,2.0,3=0,06(mol)

  nH2SO4=0,2.0,1=0,02(mol)

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nHCl=nBa(OH)2=0,03(mol)

  nBa(OH)2=nH2SO4=0,02(mol)

  \(\sum\)nBa(OH)2=0,03+0,02=0,05(mol)

  V dd Ba(OH)2=\(\dfrac{0,05}{0,2}=0,25\left(lít\right)\)

  bởi Phạm Văn khải 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>