YOMEDIA

Tính khối lượng muối clorua sinh ra

bởi Hoai Hoai 25/04/2019

Cho Zn vào 200 gam dd HCl 36,5%. Tính:

a) mZn

b) Khối lượng muối sinh ra

c) VH2 (đktc)

d) C% dd muối sinh ra

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Zn + 2HCl \(\rightarrow\)ZnCl2 + H2

  mHCl=\(200.\dfrac{36,5}{100}=73\left(g\right)\)

  nHCl=\(\dfrac{73}{36,5}=2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nHCl=nZn=1(mol)

  mZn=65.1=65(g)

  b;

  Theo PTHH ta có:

  nZn=nZnCl2=1(mol)

  mZnCl2=136.1=136(g)

  c;

  Theo PTHH ta có:

  nZn=nH2=1(mol)

  VH2=22,4.1=22,4(lít)

  d;C% dd ZnCl2=\(\dfrac{136}{65+200-1.2}.100\%=51,71\%\)

  bởi Trương Loan 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA