Dãy chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra sản phẩm có chất khí?

bởi Co Nan 25/04/2019

Dãy chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra sản phẩm có chất khí? Viết PTHH xảy ra

a) NaOH; Al; Zn; CuO

b) Fe(OH)2; Fe; MgCO3; CaO

c) Al2O3; CaCO3; K2SO3; Fe

d) BaCO3; Na2SO3; Mg; Fe

Câu trả lời (1)

 • BaCO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) BaSO4 + CO2 + H2O

  Na2SO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + SO2 + H2O

  Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2

  Fe + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2

  bởi Thảo Hương 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan