Tính CM H2SO4 biết trung hòa cần dùng 100ml NaOH 1M?

bởi hai trieu 22/04/2019

Trộn 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M với 200ml dung dịch H2SO4. Để trung hòa lượng axit dư ta cần dùng 100ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 ban đầu. Gíup e với ạ

Câu trả lời (1)

 • PTHH: Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2 H2 (1)

  H2SO4 + 2 NaOH -> Na2SO4 + 2 H2O (2)

  nNaOH= 0,1. (100/1000)= 0,01 (mol)

  => nH2SO4 (2)= 0,01/2= 0,005 (mol)

  nBa(OH)2 = (50/1000). 0,2= 0,01 (mol)

  => nH2SO4(2)= nBa(OH)2= 0,01 (mol)

  => nH2SO4(tổng)= 0,01+ 0,005= 0,015 (mol)

  => CM(ddH2SO4 ban đầu) = 0,015/ (200/1000)= 0,075 (M)

  bởi Phạm Kim Anhh 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan